• Vítejte na stránkách Střechy Hodač

    Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu. Věříme, že právě zde najdete informace, které hledáte.

  • Naše střechy mají vysokou kvalitu

    Naší prioritou není nejlevnější cesta, ale zachování maximální kvality za rozumné náklady a především osobní přístup.

Montáže hromosvodů

Hlavním úkolem střechy je ochrana domu. Proto by její součástí měl být i kvalitní hromosvod, který zabrání vzniku požáru a dalších škod, ale chrání i zdraví lidí a zvířat v domě.

Hromosvod tvoří tři základní části, a to jímací zařízení, svody a uzemnění. Jímací zařízení jsou umístěna na vrcholu střechy a jejich počet je dán její velikostí a tvarem. Svody slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Jejich úkolem je především spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Počet svodů závisí opět na velikosti střechy. Uzemnění je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Zemnič představuje vodivé těleso tvořící spojení se zemí.

Zpět na klempířské práce